Fossa.cz - sv�t bruslen� | Sport-XL.cz - sportovn� pot�eby | Hodinky Polar, Suunto, Garmin |

Obchodnďż˝ centrum

P�IHL��EN� / REGISTRACE:

uk�zat obsah ko��ku

v košíku máte: 0 Ks

v celkové ceně: 0,00 Kč

fulfill the hopes and dreams and desires epidermis persons in the modern world is a search for the best dhgate replica watches in the world. affronding the diverse wants of comsumers, reddit https://www.dita.to would certainly do their utmost. compared to various other brandnames golden state warriors jersey reddit contains a large reputation. swiss noobfactory.to online for sale at cheap price. most popular https://www.puffplusvape.com/ for cheap sale. inheritance in addition to take frontward this quality on the regular physical exercise check out would be the pursuit of https://www.redditwatches.com/ usa. best swiss https://www.tomtops.ru/ are high quality and cheap price. 1: 1 design high vapes-pens.com. completely unique charm is the features of cheap www.watchesbuy.nl.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.Obchod-Centrum.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím je Mgr. Svatopluk Sladký, Rožňavská 668/8, 779 00 Olomouc IČ: 74463373 DIČ: CZ7608245326, zapsáno u Úřadu města Olomouce, č.j.: OŽ/53/08826/2008/Sl , dne 21.03.2007. Ostatní kontaktní údaje naleznete na stránce „Kontakt“.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztah neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (od 1.1.2014 č.89/2012 Sb., dříve č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmu

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel - prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 420/2012 Sb. a § 421/2012 Sb. Obč.Z).

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od chvíle uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Uzavření smlouvy, objednání zboží

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.

Uzavření kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího, je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podmínkou platnosti internetové elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Po provedení objednávky je Vám automaticky odesláno potvrzení o jejím přijetí na mailový účet uvedený v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem na info@obchod-centrum.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 776 70 86 96. Následně, po vyřízení objednávky a odeslání zásilky, nebo případné zboží k vyzvednutí v naší provozovně (výdejna), je zasláno zákazníkovi o této skutečnosti závazné potvrzení na kontaktní e-mail uvedený v registraci. Před odesláním si zkontrolujte zadaný email - slouží ke komunikaci a k automatickému zaslání čísla balíku zásilky.

3. Cena a platba

Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Slevy cen u zboží jsou pouze informativní a mohou se lišit v desetinách procenta od uvedeného údaje. Směrodatná suma pro nákup je cena po slevě.

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Dobírka České Pošty – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Tento druh platby je zpoplatněn 40 Kč s DPH. Dobírka je poplatek přepravce pro manipulaci s finanční hotovostí.
 • Dobírka PPL – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Tento druh platby je zpoplatněn 40 Kč s DPH. Dobírka je poplatek přepravce pro manipulaci s finanční hotovostí.
 • Platba bankovním převodem – platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury, kterou po provedení objednávky zašleme obvykle do druhého pracovního dne na Váš kontaktní email. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet. Prosíme, vyčkejte vždy na výzvu k platbě, Vaše platba musí být označena správným variabilním symbolem. Tato platba není zpoplatněny (0,- Kč)
 • Hotově - platba zboží při převzetí v obchodě.
 • Na fakturu je splatností - platba je přizpůsobena spolupracujícím firmám z oddělení velkoobchodu.

Při vyzvednutí zboží, které bylo placeno předem, je nutno na osobních odběrech předložit občanský průkaz. Tato forma identifikace nám pomáhá zamezit riziku s neoprávněným vyzvednutím dané objednávky.

 

Provozovatel Obchod-Centrum.cz – je plátcem DPH.

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.Obchod-Centrum.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě platby převodem na účet bude kupní cena považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží pod hranici uvedenou v oddílu "Dopravní podmínky, poštovné" je připočítána cena dopravy.

Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním podmínek Smlouvy, zejména pak náklady na internetové připojení, si hradí Klient sám.

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat objednávku nebo předat ji dopravci do 4 pracovních dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. V období Vánoc (listopad, prosinec, leden) a prázdnin (červenec, srpen) se doba expedice prodlužuje na 14 dnů až 3 týdnů. Pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 4 dnů do 2 týdnů. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

 

5. Podmínky přepravy

5.1. Normální balík Česká Pošta

Normální balík je službou České pošty, zboží Vám bude doručeno do 5 pracovních dnů po podání zásilky. Po odeslání Vám automaticky zašleme mailem zprávu o této skutečnosti a to s číslem zásilky a odkazem pro vyhledávání zásilek na stránce přepravce, podle kterého ji můžete sledovat na internetových stránkách cpost.cz 

Sledování zásilek (Track&Trace)balíku České pošty, nebo na telefonním čísle  840 111 244.

V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 5 dnu. Vyjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každá zásilka má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen. Většinou je na Vaší poště, přestože Vám nebylo dodáno oznámení.

Cena tohoto způsobu dopravy je 110 Kč.

5.2. Normální balík PPL

Normální balík je službou společnosti PPL, zboží Vám bude doručeno obvykle do 2 pracovních dnů po odeslání zásilky. Po odeslání Vám zašleme mailem zprávu s podacím číslem zásilky, podle kterého ji můžete sledovat na internetových stránkách ppl.cz - Sledování zásilek PPL.

Cena tohoto způsobu dopravy je 110 Kč.

5.2. Osobní odběr

Objednané zboží si vyzvednete na výdejním místě nebo po dohodě v Olomouci. Tato služba není zpoplatněna.

5.3. Dobírka

Zboží na dobírku lze v rámci ČR zaslat pomocí Normální Balík České pošty (do zemí EU zasíláme pouze platbou bankovním převodem - podrobnosti viz Kontakty), tato služba je zpoplatněna částkou 40 Kč, v případě využití služby Normální Balík firmy PPL je dobírka zpoplatněna částkou 40 Kč. Doběrečné je služba přepravce zpoplatněná pro manipulaci s finanční hotovostí.

5.4. Povinnosti odběratele po převzetí zásilky

Odběratel je povinen při převzetí zásilky překontrolovat úplnost obsahu zásilky ve srovnání s paragonem nebo fakturou jestli tato není v rozporu. Je nutné zkontrolovat i kvalitu zboží, zda v průběhu dopravy nedošlo k jeho poškození. Zjevné kvalitativní vady nebo kvantitativní nesrovnalosti je třeba oznámit telefonem, faxem nebo e-mailem a to bez prodlení (dále viz "Kontakty").

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Ze strany nakupujícího

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku § 1829/2012 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu zboží v plné výši bez přepravních nákladů, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • zboží zašlete na naši adresu, uvedenou na stránce „kontakt“
 • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené
 • zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně originálu prodejního dokladu (faktury)
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné bude kupujícímu sníženo plnění o takto spotřebované množství. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.

Nakupující má nárok na vrácení částky uhrazené při objednávce zboží za dopravu.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle ustanovení občanského zákoníku § 1837/2012. Zejména:

 • je-li zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např.: zkrácení nebo prodloužení pracovního oblečení atd.)
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

6.2. Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu www.Obchod-Centrum.cz

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
 • cena zboží nepřevyšuje cenu dopravy (přepravné + poplatek za platbu) - pouze osobní odběr

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

V případě, že zboží nemá náhradu, bude toto zboží z objednávky stornováno.

Pokud jste již za zboží zaplatili bankovním převodem a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, bude rozdíl peněžní částky převeden zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 pracovních dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 14 dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit po přihlášení do zákaznického účtu v sekci „Změnit osobní údaje“.

8. Závěrečná ustanovení

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 1.1.2014.

design a k�d wedipa.com
Partne�i: Inline kole�kov� brusle | N�dob� Tescoma | MaxKontakt.cz | kole�kov� brusle Olomouc | 24 hodin Le Mans - z�vody v rychlobruslen�
| TEMPISH Race Olomouc 2014 - z�vody v rychlobruslen� | sportovn� pot�eby www.Sport-XL.cz - v�e, co pot�ebuje� pro zdrav� pohyb | z�vodn� brusle pro speedskating BONT
| Pracovn� od�v - mont�rky | V��ivka a potisk na textil | Sport-Action.cz - pro sportovce jen to nejlep�� | ROXYrental.cz - pron�jem z�zem� pro stavbu i event | Sport-JOMA.cz - sportovn� zbo� zna�ky JOMA p�mo ze �pan�lska